AGEE GARDEN

WEB予約

Shinsuke Katsuo イメージ

Director

勝尾 慎介

Shinsuke Katsuo

Birth: 5/25

Kodai Mitsui イメージ

Top Stylist

三井 広大

Kodai Mitsui

Birth: 1985/10/10

Itoko Satou イメージ

Top Stylist

佐藤 糸桜

Itoko Satou

Birth: 1984/5/28

Miwa Haneda イメージ

Top Stylist

羽田 美和

Miwa Haneda

Birth: 1972/11/01

Yoshiaki Tanaka イメージ

Top Stylist

田中 善明

Yoshiaki Tanaka

Birth: 1965/12/3

Miki Tokita イメージ

Top Stylist

鴇田 美紀

Miki Tokita

Birth: 1980/4/14

Izumi Matsumoto イメージ

Stylist

松本いづみ

Izumi Matsumoto

Birth: 1982/5/17

Minori Okabe イメージ

Stylist

岡部 美紀

Minori Okabe

Birth: 1994/1/23

Keita Itou イメージ

Carelist

伊藤慶太

Keita Itou

Birth: 1994/8/2

Yui Fusano イメージ

Carelist

房野優衣

Yui Fusano

Birth: 1994/7/29

Shiho Kadowaki イメージ

Carelist

門脇志帆

Shiho Kadowaki

Birth: 1995/8/12

Shun Tsukamoto イメージ

Assistant

塚本旬

Shun Tsukamoto

Birth: 1996/12/24

Yuki Okada イメージ

Assistant

岡田悠己

Yuki Okada

Birth: 1996/7/3